Üye GirişiGENEL KURUL İLANI

 

GÜNEY EGE MARMARİS AŞÇILAR DERNEĞİ

 

 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

 

üzere 02.11.2019 Cumartesi günü saat = 13.00 de Clup Aida hotelde yapılmasına ; Birinci

toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 09.11.2019 Cumartesi günü

yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılmasına,

GÜNDEM

1-  Yoklama ve açılış

2-  Saygı duruşu ve İstiklal marşı

3 -  Divan heyetinin seçimi

4-   Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması

5-   Denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması

6-   Raporların ayrı ayrı müzakere ve ibrası (oylanması)

7-   Derneğimizi temsilen Başkan veya Başkanın görevlendirdiği üyelerin şehir

dışına gidiş,geliş ve yemek masraflarının derneğimiz tarafından

karşılanmasının oylanmasına

8-  Dernek Tüzüğünün  5.nci Maddesi gereğince Derneğe aykırı davranan,üyelerin çıkış

işlemlerinin yapılması  için Yönetim kuruluna yetki verilmesine ve oylanmasına

9-   Derneğimizin gelecek dönemine ait yeni yönetim kurulunun seçimine

10-  Derneğimizin gelecek dönemine ait yeni denetleme kurulunun seçimine

11-   Dilek ve temenniler

12-   Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf TEZCAN

 

Sponsorlarımız
Copyright © 2009 | GEMAD Guney Ege Marmaris Ascilar Dernegi | Panda Web Tr.